Logo - lenke til forsiden
MENY

Velkommen til PIO - Pårørendesenteret i Oslo

Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende. Med pårørende mener vi: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo og ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer. Våre tilbud retter seg spesielt mot dette feltet, men vi tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende.

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon som pårørende og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på våre temamøter, kurs og samtalegrupper og delta i våre ulike aktiviteter. Det vil gi deg både nyttig informasjon og personlig påfyll.

 

Pårørendetilbud i PIO-senteret høsten 2016

Kalender

Okt
24

Kurs i Mindfulness – Basert Stressreduksjon (MBSR) for pårørende(FULLT) Kurs i Mindfulness – Basert Stressreduksjon (MBSR) for pårørende(FULLT)

Dette er den norske utgaven av det opprinnelige 8 - ukers kurset i Mindfulness som ble utviklet av Jon Kabat - Zinn ved University of Massachusetts Medical Center i USA i 1979.

Okt
25

Samtalegruppe for pårørende søsken og voksne barn.(FULLT) Samtalegruppe for  pårørende søsken og voksne barn.(FULLT)

Har du vokst opp i en familie med psykisk lidelse og/eller rusproblemer og ønsker å møte andre i liknende situasjon, dele erfaringer og få mer kunnskap og rådgivning kan du ta kontakt med PIO-senteret for samtalegruppe for pårørende voksne barn og søsken.

Okt
25

Temamøte: “vergemål og vergemålsordningen”(FULLT) Temamøte: “vergemål og vergemålsordningen”(FULLT)

PIO-Pårørendesenteret i Oslo Inviterer til temamøte om

«Vergemål og vergemålsordningen»

med rådgiver Alexander H. Leet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 
 
 

Okt
26

KIB – Kurs i belastningsmestring for pårørende.(FULLT) KIB – Kurs i belastningsmestring for pårørende.(FULLT)

PIO-Pårørendesenteret i Oslo tilbyr i samarbeid med Sens, KIB-kurs for deg som har behov for å bedre evnen til å mestre belastninger knyttet til det å være pårørende.

Okt
27

Intro-kurs for nye pårørende Intro-kurs for nye pårørende

PIO- Pårørendesenteret i Oslo og Norges Parkinsonforbund inviterer i samarbeid til et introduksjonskurs for nye pårørende, uavhengig av diagnosen til den du er pårørende til. Kurset går over to kvelder og er spesielt rettet mot ‘nye’ pårørende i Oslo og Akershus, det vil si du som har blitt pårørende de siste fem årene.

Vi ønsker med kurset å gi pårørende grunnleggende informasjon, kunnskap og innsikt som kan være til hjelp. Kurset tar utgangspunkt i noe av det som er felles for pårørenderollen. Det legges ikke opp til diskusjon eller samtale.

Nov
1

Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT) Samtalegruppe for pårørende foreldre.(FULLT)

Psykiske utfordringer og andre diagnoser som et familiemedlem opplever å få, påvirker naturlig hele familien og kan være en utfordring

Del siden på e-post

PIO-senteret på Facebook

Personlig ombud

Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne grunnet psykiske helseproblemer og som har behov for en støtteperson for å mestre og endre egen livssituasjon.

Du må være over 18 år og bo i Oslo. Personlig ombud er opprinnelig en svensk ordning som PIO-senteret startet opp med i 2010 på bakgrunn av behov meldt inn fra pårørende.

Akutt krisehjelp i Oslo

Sosial og ambulant Akuttjeneste

Telefon:

116 117

Adresse:

Storgata 40

Åpningstider:

Døgnåpent.
Kan komme hjem.

Oslo kommunale Legevakt

Telefon:

116 117

Adresse:

Storgata 40

Åpningstider:

Døgnåpent.

Psykiatrisk legevakt

Telefon:

116 117

Adresse:

Storgata 40

Åpningstider:

Hverdager: kl. 16.00 – 22.00
Helger/helligdager: kl. 12.00 – 22.00