Logo - lenke til forsiden
Foto: Ooi Jiet

Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22

Vi gir deg råd og veiledning i hvordan du kan mestre din egen livssituasjon som pårørende og hvordan du kan finne hjelp til den du er pårørende til.

Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter og behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.

Rådgivningstelefonen er tilknyttet PIO-Pårørendesenteret i Oslo, og er åpen for hele landet.
Mandag - fredag: kl 10 - 15. 
Tirsdag: kl 11 - 19. 

Rådgivningen skjer i samarbeid med LPPs lokallag (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse).

Ønsker du heller skriftlig svar kan du sende en e-post til: radgivningstelefonen@piosenteret.no. Vi ber om at du skriver noe utfyllende, men unngår sensitiv informasjon og sensitive personopplysninger via e-post. 

Barn og unge kan også skrive til oss på chatten "Noen på hjertet?". Voksne kan også chatte med oss hvis de er bekymret for eller har spørsmål om barn som er pårørende.