Logo - lenke til forsiden

Om oss

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo og ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer. Våre tilbud retter seg spesielt mot dette feltet, men vi tilbyr hjelp og rådgivning til alle pårørende.
PIO- senteret er: et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo, bemannet med fagpersoner og personer med pårørende bakgrunn. Det er et nøytralt sted for pårørende som er løsningsorientert og som tar utgangspunkt i den enkeltes behovl Vi gir støtte, informasjon og veiledning til enkeltpersoner og til familier.
 

En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg som er pårørende konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon som pårørende og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi inviterer deg til å bruke våre rådgivere, til å bli med på våre temamøter, kurs og samtalegrupper og delta i våre ulike aktiviteter. Det vil gi deg både nyttig informasjon og personlig påfyll.