Logo - lenke til forsiden

Om oss

PIO-senteret er et lavterskeltilbud for alle pårørende i Oslo. Med pårørende mener vi deg som står nærme en person som strever med alvorlig eller langvarig sykdom, uavhengig av om det er snakk om psykisk eller fysisk lidelse, eller rusmisbruk. Det kan også være deg som har mistanke om at en person du bryr deg om strever med overnevnte. Vi retter oss ikke bare mot pårørende familie og nettverk, men har og tilbud for deg som selv er syk eller jobber som helsepersonell.

PIO-senteret var opprinnelig for pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer, og vi retter oss derfor spesielt mot dette feltet. Men siden 2016 har vi tilbudt hjelp og rådgivning til alle pårørende. En av våre viktigste oppgaver er å tilby deg konkret hjelp – både til å mestre din egen livssituasjon og til å finne de beste mulighetene for den du er pårørende til. Vi tilbyr rådgivning, temamøter, kurs og samtalegrupper for alle pårørende i Oslo, som passer for enkeltpersoner, par og/eller familier. Samtidig drifter vi en rådgivningstelefon for pårørende som er åpen for hele landet. 

Vi jobber løsningsorientert og er opptatt av å ta utgangspunkt i den enkelte person eller families behov, og kan bidra med nyttig informasjon og personlig påfyll. De ansatte hos oss er fagpersoner og har selv pårørendeerfaring.

Overfor helsepersonell fungerer PIO-senteret som et kunnskapssenter for pårørendes erfaringer, og tilbyr kurs, verktøy og veiledning for helsepersonell i hvordan involvere og støtte pårørende. Vi jobber for å styrke familie-og nettverksperspektivet i helsetjenestene, og samspillet mellom ansatte og pårørende i omsorgsarbeidet. 

Personlig ombud er en brukerstyrt ordning for personer over 18 år som har en funksjonsnedsettelse på grunn av psykiske helseutfordringer. Ordningen ble opprettet i PIO-senteret i 2010 på bakgrunn av pårørendes engasjement og etter modell fra Sverige. Vi jobber på den enkeltes oppdrag, uavhengig av offentlige myndigheter. Ombudene kan hjelpe hele familier, og avlaste pårørende.

I 2018 opprettet vi PIO-Ung, der barn, unge og foresatte kan få tilpasset informasjon og råd. Chatten "Noen på hjertet?" er spesielt for denne målgruppen. 

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), og er LPPs lokallag i Oslo. LPP Oslo har eget styre og valgkomité, og har 1110 medlemmer pr. 31.12.2018. 
PIO-senteret ble opprettet i 2008 i partnerskap med Oslo kommune.